Waluta:
Język:
0 AGP_PRODUCTS_CART_MOD
0.00 zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: "RODO") stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: "dane"), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 
Mając na uwadze powyższe informujemy, że:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diligent z siedzibą w Krakowie 30-415 Bonarka 19/5.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji zapytania Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie działalności jednoosobowej przez Diligent oraz monitorowanie ruchu na stronie internetowej.

3. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej diligent.eu.com. jest dobrowolne. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. 

6. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych - Diligent.  Sposoby kontaktu z naszym przedsiębiorstwem, to: adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon, lub formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

11. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Diligent.  obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

12. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Diligent . a także inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

13. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Diligent. i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Diligent. i wyłącznie zgodnie z poleceniami Diligent . oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Diligent .  zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności IT, Obsługi Prawnej.

14. Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: "państwa trzecie"), jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Diligent . Inne przypadki przekazywania danych do państw trzecich uregulowane zostaną w odrębnych dokumentach. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora Danych Osobowych. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

15. Mają Państwo prawo:

a. żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia;

b. wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

c. żądać przeniesienia dostarczonych Diligent. przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Diligent. Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Diligent.;

d. wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

e. Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych: 

i. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Diligent przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

ii. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

16. Diligent. realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 
apple touch icon 114x114

Copyrights © diligent.eu.com
All Rights Reserved
Biuro handlowe/magazyn
ul. Balicka 100
Kraków 30-149
Tel. kom. 791-206-224
537-524-528
E-mail: biuro@diligent.eu.com